Hydraulická multifunkčná hlava

FHT 60UNV

- univerzálna hydraulická hlava s rýchlospojkou otočná o 360 stupňov.
- možnosť lisovania, strihania a dierovania plechov


Cena VOC:     676,-Eur bez DPH

Lisovacia sila:     60kN
Lisovací rozsah:     Cu 16-300mm2  a Al 10-240mm2
Strihací rozsah:     max. priemer 45mm pre Cu/Al a armované káble
Dierovací rozsah:     priemer 22,5 - 61,5mm pre bežnú oceľ do hrúbky
3,5mm v závislosti od použitého priemeru
Zdvih:     42mm
Pracovný tlak:     700 bar
Váha:     cca 3,5kg
Dĺžka:     cca 300mm
Balenie:     kovový kufor


Príslušenstvo:     
Lisovacie čeľuste 16 až 300mm2.
Dierovacie matrice priemer 22,5 ; 28,3 ; 34,6 ; 43,2 ; 49,6 ; 61,5mm
Nože: 1 sada

Náradie nie je určené na strihanie ocele.