Izolované očká, vidličky, spojky a konektory.

VF-M..., RF-M..., BF-M..., GF-M...
izolované očká pre Cu laná s prierezom 0,2 - 6 mm2
nevhodné pre plné vodiče

Materiál:
oko: galvanicky pocínovaná meď
izolácia: podľa typu PVC-polyvinylchlorid, PA-Polyamid, PC-Polycarbonat

Teplotná stálosť:
PVC:  -10oC až +75oC
PA:    -55oC až +125oC
PC:    -100oC až +125oC

 

RF-U..., BF-U..., GF-U...
izolované vidličky pre Cu laná s prierezom 0,5 - 6 mm2
nevhodné pre plné vodiče

Materiál:
oko: galvanicky pocínovaná meď
izolácia: podľa typu PVC-polyvinylchlorid, PA-Polyamid, PC-Polycarbonat

Teplotná stálosť:
PVC:  -10oC až +75oC
PA:    -55oC až +125oC
PC:    -100oC až +125oC

 

PL ..., PL ...-P,  NL ..., NL ...-P
izolované spojky pre Cu laná, nevhodné pre plné vodiče

Materiál:
spojovač: galvanicky pocínovaná meď
izolácia: podľa typu PVC-polyvinylchlorid, PA-Polyamid(NL ...)

Rozsah prierezov:
PL ... - 0,5 - 6 mm2
NL ... - 0,1 - 50 mm2 

Teplotná stálosť:
PVC:  -10oC až +75oC
PA:    -55oC až +125oC

 

SB ...
izolované spojky pre Cu laná s prierezom 0,5 - 6 mm2 so zmršťovacou bužírkou, nevhodné pre plné vodiče

Materiál:
oko: galvanicky pocínovaná meď
izolácia: Polyetylén, zmršťovacia teplota +150oC

Teplotná stálosť:
Polyetylén:  -10oC až +105oC

 

NL ...-K
izolované spojky pre Cu laná, nevhodné pre plné vodiče

Materiál:
spojovač: galvanicky pocínovaná meď
izolácia: PA-Polyamid(NL ...)

Rozsah prierezov:
NL ...-K - 0,5 - 9 mm2 

Teplotná stálosť:
PA:    -55oC až +125oC

 

RF-P..., BF-P..., GF-P..., NL ...-P ...
izolované ukončovacie kolíky pre Cu laná s prierezom 0,5 - 6 mm2
nevhodné pre plné vodiče

Materiál:
oko: galvanicky pocínovaná meď
izolácia: podľa typu PVC-polyvinylchlorid, PA-Polyamid(NL ...-P...), 

Rozsah prierezov:
RF, BF, GF ... - 0,5 - 6 mm2
NL ...-P ... - 10 - 50 mm2 

Teplotná stálosť:
PVC:  -10oC až +75oC
PA:    -55oC až +125oC

 

RF-F..., BF-F..., GF-F...
izolované ploché konektory na Cu laná s prierezom 0,5 - 6 mm2
nevhodné pre plné vodiče

Materiál:
vodivá časť: galvanicky pocínovaná meď
izolácia: podľa typu PVC-polyvinylchlorid, PA-Polyamid, PC-Polycarbonat

Teplotná stálosť:
PVC:  -10oC až +75oC
PA:    -55oC až +125oC
PC:    -100oC až +125oC

 

RF-M..., BF-M..., GF-M...
izolované ploché kolíky na Cu laná s prierezom 0,5 - 6 mm2
nevhodné pre plné vodiče

Materiál:
vodivá časť: galvanicky pocínovaná meď
izolácia: podľa typu PVC-polyvinylchlorid, PA-Polyamid, PC-Polycarbonat

Teplotná stálosť:
PVC:  -10oC až +75oC
PA:    -55oC až +125oC
PC:    -100oC až +125oC

 

RF-BF..., BF-BF..., GF-BF..., RF-BM..., BF-BM..., GF-BM...
izolované okrúhle konektory a kolíky na Cu laná s prierezom 0,5 - 6 mm2
nevhodné pre plné vodiče

Materiál:
vodivá časť: galvanicky pocínovaná meď
izolácia: podľa typu PVC-polyvinylchlorid, PC-Polycarbonat

Teplotná stálosť:
PVC:  -10oC až +75oC
PC:    -100oC až +125oC

 

RF-FM..., BF-FM..., GF-FM...
izolované odbočné ploché konektory na Cu laná s prierezom 0,5 - 6 mm2
nevhodné pre plné vodiče

Materiál:
vodivá časť: galvanicky pocínovaná meď
izolácia: podľa typu PVC-polyvinylchlorid, PC-Polycarbonat

Teplotná stálosť:
PVC:  -10oC až +75oC
PA:    -55oC až +125oC
PC:    -100oC až +125oC